Sünteetiliste hormoonide pikaajaline kasutamine võib mõjutada luutihedust

Küsimus naistele, kes te kogete seljavalu, tarvitate pikaajaliselt hormoonspiraali vms gestageene vabastavaid kontratseptiive. Kas olete oma luutihedust kontrollinud?

Väike kokkuvõte 2009. a ilmunud uuringust:

Noortele naistele manustatud gestageeni väikesed annused (a la hormoonspiraal Mirena*) – võivad põhjustada pikaajalist luu kvaliteedi halvenemist ja luu mineralisatsiooni puudujääki.

Kuigi eeldatakse, et levonorgestreel vähendab luu mineraalset tihedust, ei saa pidada enesestmõistetavaks, et noortele naistele emakasisese vahendi väljakirjutanud arste sellest ohust teavitatakse; peale selle ei ole seda sõnaselgelt mainitud üheski ravimi omaduste kokkuvõttes.

Eakate naiste osteoporoos on muutumas meditsiiniliseks probleemiks ja tuleb olla ettevaatlik, et vältida normaalse luutiheduse pärssimist nooremas eas. Patsiendi alaseljavalu võib olla tema osteoporoosi esimene näitaja. Maksimaalse maksimaalse luutiheduse saavutamiseks ja säilitamiseks ning seega menopausis naistele võimalikult väikese riski tagamiseks tuleb suukaudse või emakasisese levonorgestreeli kasutamisel densitomeetria abil hoolikalt jälgida – eriti noortel menopausieelses eas naistel, kellel on seljavalu.

NB! Teema on vastuoluline, on nii poolt kui vastuarvamusi ja uuringute vähesuse tõttu lõplikku selgust veel majas pole, kuid seda enam on oluline võimalikest riskidest teadlik olla.

Hormoonid on meie kehas ringlevad keemilised sõnumitoojad, mida toodetakse kooskõlas organismi pidevalt muutuvate vajadustega. Köietantsijale omase püüdlikkusega tasakaalu hoides panevad nad aluse nii meie füüsilisele kui emotsionaalsele heaolule, hormonaalsed tõusud ja mõõnad ei jää märkamata ühelgi koel ega organil.

Kindlasti ei ole eelmainitud sünteetilised hormoonid ainsad faktorid, mis luutihedust negatiivselt mõjutada võivad. Luu kvaliteedi halvenemisele annavad oma tubli panuse ka vilets toidusedel, suhkrust nõrguvad joogid, vähene liikumine, stress ja keskkondlikud mõjurid, k.a. toksilised kemikaalid, raskmetallid ja madalsageduslik elektromagnetkiirgus.

Hormonaalse tasakaalu ja luutiheduse toetamisest saab pikemalt lugeda ka minu raamatust “Toida oma tervist!”

Like

Comment

Share