Müügitingimused

Müügitingimused kehtivad kodulehel www.toitumistarkus.ee asuvast veebipoest tervisetoodete (edaspidi Tooted) ostmisel. Tingimustega reguleeritakse Alimonia OÜ (edaspidi nimetatud Müüja) ja Toodete tellija (edaspidi nimetatud Ostja) vahelisi õigusi ja kohustusi. Lisaks lähtuvad Müüja ja Ostja omavahelistes suhetes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning heast tavast.

Veebipoes tellimuse esitamisega kinnitab Ostja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Müüja jätab endale õiguse teha hinnakirjas vajadusel muudatusi. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse tegemise hetkel kehtinud hinda.

Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Alimonia OÜ pangakontole.

Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus veebipoes sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul taganeda. Toote tagastamiseks palume võtta ühendust aadressil info@toitumistarkus.ee.

Tagastatavad Tooted peavad olema kasutamata ja kinnises originaalpakendis.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral palume Ostjal koheselt ühendust võtta e‑posti aadressil info@toitumistarkus.ee või telefonil  +372 521 5712 . Kõik pretensioonid lahendab Müüja personaalselt, lähtudes Ostja heaolust.

Kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Tellimusest taganemisel kannab Müüja Ostjale raha tagastatud kauba eest samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest. Müüa võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud.

Müüja ei vastuta Toodete transpordi käigus tekkinud vigastuste eest ning Ostja poolt toote ebasihipärase kasutamise eest.