Kasutustingimused

Meeldetuletus:

kuuldetoruToitumistarkuse veebikeskkonnas avaldatud materjalid on soovitusliku iseloomuga ning ei asenda arsti poolt määratud ravi. Esitatud toitumissoovitused on eelkõige mõeldud terviseprobleemide ennetamiseks ja leevendamiseks ning keha enesetervendamisvõime tugevdamiseks. Autoreid ei saa pidada vastutavaks lugejale ükskõik mis moel tekkida võivate, jätkuvate või süvenevate terviseprobleemide eest.

Märkus:

Meie kursused ei ole meditsiinikäsiraamat, vaid soovitusliku iseloomuga teave. Kursustes esitatud teave aitab sul teha tervisega seotud teadlikke otsuseid. Nõuanded ei asenda ravi, mille on määranud arst, kes tunneb Sinu konkreetseid vajadusi. Soovitame tervisehäirete puhul kindlasti pöörduda arsti poole.